Drømme

Arbejdet med drømme

Drømmene er som en slags røntgenbilleder af, hvad der foregår i vores indre. Udtrykket ”røntgenbilleder” er fra min lærer Ole Vedfelt.

Drømmene er med andre ord, budskaber fra vores indre verden. De kan eksempelvis, afspejle de bekymringer eller ønsker vi har om vores aktuelle livssituation, men også rumme vigtige informationer om dybere livstemaer.

Drømmearbejdet giver derfor mulighed for, at få adgang til ubevidste holdninger eller overbevisninger, og kan give dig indsigt i de udviklingsmuligheder og potentialer, som du ikke vidste at du havde.

Moderne forkning har vist, at drømmene har stor betydning for vores psykiske (sjælelige) selvregulering.

Drømmedagbog

Drømmene har mange funktioner i vores liv og selvom du ikke har for vane at huske dine drømme, kan du være sikker på at du drømmer hver nat.

Man kan fx føre drømmedagbog og selvom ens drømme umiddelbart kan virke ulogiske eller skøre, kan der vise sig at være en dybere mening i den måske kaotiske eller abstrakte virkelighed.

At drømme handler om det der er vigtigt for os og at drømmene ikke beskæftiger sig med bagateller – er efterhånden noget der er bred enighed om.

Sigmund Freud der blev kendt som en pioner og skaberen af psykoanalysen, talte om drømmene som kongevejen til det ubevidste.

Arbejde med drømme - Psykoterapeut Christian Uhrskov i Hillerød

Carl Gustav Jung, der også var en del af den psykoanalytiske tradition, så drømmene i et endnu bredere perspektiv og bidrog til en større og mere nuanceret forståelse af drømmenes væsen.

Hvor det ubevidste hos Freud, primært blev opfattet som et mere eller mindre kaotisk domæne for fortrængte og infantile driftsimpulser, tillægges det i C. G. Jungs forståelse betydninger som: “den store vejleder, ven og rådgiver for det bevidste”

I terapien benytter jeg mig af almindelig samtaleterapi, hvor vi taler om hvad der foregår i dit liv.

Hvis du ønsker det, vil der også være rig mulighed for at arbejde med dine drømme.

Ring for tidsbestilling 28 10 76 87 Du kan sende en mail her

Bøger af Ole Vedfelt

Vore natlige drømme, har også været genstand for moderne forskning og der findes i dag, en omfattende litteratur om emnet.

Med en syntese heraf og i kraft af livslang psykoterapeutisk erfaring, giver Ole Vedfelt i hans seneste bog ”A Guide To The Worlds Of Dreams” (2017), et hidtil uset indblik i drømmenes kerneegenskaber.

På dansk er bogen ”Din Guide Til Drømmenes Verden”, en tidligere udgave af førstnævnte.

Ole Vedfelt bøger kan købes her

Besøg Vedfelt Instituttes hjemmeside her

Et poetisk overblik over drømmenes 10 kerneegenskaber, af Ole Vedfelt selv!

Mesterlære

Gennem hele livet står vi i en social – og følelsesmæssig mesterlære som menneske.

Selvom vi lærer hele livet, kan der være prægninger/måder vi opfatter os selv – eller vores omverden på, der er vigtige at komme ud over.
Det kan være vaner, karaktertræk eller følelsesmæssige reaktioner der engang var hensigtsmæssige, men tiden nu er en anden.

 

Måske er der aktuelle livskriser som tab, sorg eller andre problemer, du er alene med og har brug for at bearbejde?
Det kunne være problemer i forbindelse med dit arbejde eller ændrede livsvilkår, der giver stress og kalder på nye perspektiver eller afklaring.

På sådanne tidspunkter begynder mange at tage deres liv op til revision. Via kontakten med nærværende medmennesker og befordrende omgivelser er det, at du kan få nye perspektiver på tilværelsen og finde inspiration til de forandringer der er nødvendige. 

Det lyder måske enkelt, men virkelig at få taget livtag med sig selv, er noget der som regel kræver vedholdenhed over tid.

Det er her, at en kompetent og trænet person, kan betyde en afgørende forskel, i forhold til at blive mere afklaret og at udvikle sig.
 

Psykoterapi opfatter – også jeg, som en form for mesterlære der rækker videre, end den ellers nok så vigtige behandling, af mere konkrete dysfunktioner eller livskriser.

Man kan godt sammenligne psykoterapi med at lære at spille et musikinstrument. Som regel går man til undervisning gennem flere år og går i dybden med flere forskellige facetter. Så ønsker man en dybere transformerende proces, kan jeg anbefale – og tilbyder, længere forløb.

At have en personlig fortrolig for sig selv, kan være meget befordrende og mange betragter det, som den vigtigste investering i deres liv.

Psykoterapeut Christian Uhrskov i Hillerød

”Min erfaring fra mange års psykoterapeutisk arbejde er, at der er en snæver sammenhæng mellem ’det indre arbejde’ og de ydre relationer. Jo mere harmoni man får mellem de indre aspekter af personligheden, jo mere harmoni vil man bidrage med i den ydre verden. Jo mere vi tager vare på vores indre natur, jo mere vil vi tage vare på naturen omkring os. Den gode terapi bør være en ”mesterlære som menneske”. (Vedfelt)

Ring for tidsbestilling 28 10 76 87 Kontakt mig på email

Christian Uhrskov, Psykoterapeut MPF
Telefon 28 10 76 87
CVR 33301243

Leveret af