Individuel terapi

Terapi - for hvem?

Psykoterapi – for hvem?

  • Er du midt i en livskrise eller oplever du større omvæltninger,  for eksempel skilsmisse, arbejdsløshed eller dødsfald?
  • Lider du af stress, angst eller depression?
  • Vil du lære dig selv bedre at kende, eller at få nye perspektiver på din tilværelse?

Nogle har ikke en helt konkret årsag til at begynde et forløb, men en generel følelse af modløshed, eller mangel på mening, kan fx være en motiverende factor. Det kan også være et ønske om at være bedre i kontakt med sit fulde potentiale.

Hvorfor psykoterapi?

Der kan være mange årsager til at starte i psykoterapi. Kort sagt, det er fornuftigt at rydde op i det mentale pulterkammer.

Det kan typisk være indre modsætninger, handlemønstre eller adfærdsformer, som dominerer og holder én tilbage fra at leve det liv man dybest set ønsker.

Nemlig et liv der hænger sammen med den person, man nu – so far – er.

I den resurseorienterede tilgang, som jeg benytter mig af, er mit fokus ikke på fejl og mangler. Derimod er mit sigte, at du får sat de sider og de styrker i spil, der er rigtige for dig. Det handler ofte om resurser, som du måske ikke var klar over at du havde.

Mange tror, at det kun er én selv, der kan løse de svære ting i livet. Det er til dels rigtigt, men det er tit umuligt helt på egen hånd at tænke sig til de løsninger, der kan være nødvendige.

Derfor kan det være en befrielse at få talt om de svære ting sammen med en trænet og kompetent lytter, frem for at gå med det alene.

Individuel terapi

Formål med psykoterapi:

  • At finde fokus og få overblik over din livssituation
  • At blive mere afklaret i dine relationer til andre
  • At blive klogere på hvordan du bruger dig selv og handler i dit liv
  • At få styrket dine resurser og komme overens med dine vilkår og din livsopgave

Det vigtigste er at huske på, at du kan få hjælp til at overkomme vanskeligheder og de følelsesmæssige udsving, som livet uvilkårligt byder på.

For nogle er få timer lige det, der skal til. For andre bliver terapien en åbning, der kan strække sig over længere tid. Velkommen til!

Individuel terapi 70 min. kr. 750,-

Nedsat pris for studerende og arbejdsløse. Det samme gælder ved længere forløb.

I tilfælde af afbud, meldes det senest dagen før inden kl. 18.00.
Ellers betales fuldt gebyr.

MobilePay 40 25 55

Ring 28 10 76 87 Du kan sende en mail her

Coaching og terapi for mænd

Som mænd har vi mange forskellige roller gennem livet og vi kan træde i karakter, både som kæreste, ægtefælle, far, ven eller kollega, etc.

Hvordan bliver vi til som mænd og hvad vil det sige at være mand i denne tid? Spørgsmålene kalder på flere svar og er vigtige at reflektere over, alt afhængigt af, hvor du er i dit liv.

Din partner (og andre) fortjener det bedste med - og modspil du kan give. Dit særlige bidrag og hvad du betyder for dine omgivelser, er vigtigt. Det gælder især i relationerne til dine nærmeste og vi kan alle udvikle os.

Alle parforhold rummer konflikter. Derfor har mænd (og kvinder!) brug for at kunne sætte sine grænser på en ordentlig måde og hvile så meget i sig selv, at konflikterne bliver løst. (Det gælder selvfølgelig i alle typer parforhold!).
Det kræver noget mere end blot at kunne slå i bordet, men en forståelse af dig selv og for den situation du befinder dig i.

Nogle mænd døjer med at deres partner - og måske at kvinder i det hele taget, kan virke meget dominerende. Det er der ikke ualmindeligt. Vi lever i en tid, hvor kvinder ofte er selvbevidste og meget bevidste om deres eget køn. Det kan betragtes som en invitation til at være mere kontaktfuld, men at det også sker på egne præmisser.

Måske har den ene part for vane at trække sig, eller en tendens til at være en ‘pleaser' og tilpasse sig for meget i relationen.
I længden vil det ikke gavne parforholdet. Det kan ende med at gå i stykker og at den ene part måske vælger at gå.
Dette er selvfølgelig blot ét eksempel og der kan være mange udgaver af uhensigtsmæssige mønstre. Mønstre der kan hæmme polariteten, kreativiteten og kærligheden i forholdet.

Du tilbydes her dit helt eget frirum, hvor du har mulighed for at blive mere klar over, hvad der er på færde i dit liv. Det kan også være en mere resultatorienteret proces, hvor du får professionel sparring/rådgivning, i forhold til konkrete problemstillinger.

Coaching for mænd

Et forløb kan for eksempel fokusere på:

  • Din retning og dine mål i livet
  • De svære følelser
  • Kvinder og parforhold etc.

 

Individuel terapi 70 min. kr. 750,-

Nedsat pris for studerende og arbejdsløse. Det samme gælder ved længere forløb.

I tilfælde af afbud, meldes det senest dagen før inden kl. 18.00.
Ellers betales fuldt gebyr.

MobilePay 40 25 55

Ring 28 10 76 87 Du kan sende en mail her

Christian Uhrskov, Psykoterapeut MPF
Telefon 28 10 76 87
CVR 33301243

Leveret af